Zariadenia cestovného ruchu


Cestovný ruch

V projekte Vzdelávanie pracovníkov v cestovnom ruchu sme v 9680 hodinách školení vzdelávali 939 frekventantov Liptova a Tatier pracujúcich v oblasti cestovného ruchu.  V rámci projektu sme pripravili 1128 hodín školení v 339 samostatných moduloch. Garanciu kvality vzdelávacích aktivít zabezpečuje aj ich akreditácia MŠVVaŠ SR:

Okrem vzdelávania ponúkame zariadeniam cestovného ruchu aj Mystery shopping.