Prezentácia


MS PowerPoint je prezentačný nástroj na vysokej grafickej úrovni

  • PC-IV-1 MS PowerPoint-1 začiatočníci
    • statické prezentácie
  • PC-IV-2 MS PowerPoint-2 začiatočníci
    • dynamické prezentácie
  • PC-IV-3 MS PowerPoint-3 mierne pokročilí
    • tvorba reálnej prezentácie