FILANTROPIA

filantropia


  • Filantropia je ľudomilnosť, dobročinnosť, snaha zmierňovať jednotlivcom ľudskú biedu, príležitostne pomáhať sociálne slabým (Slovník cudzích slov, Bratislava, SPN, 1990)
  • Filantropia (grécky pôvod): philein (milovať) a anthropos (človek)
  • Filantropia je súhrn činností a správania, ktoré vedie k vedomej podpore jednotlivcov alebo skupín

Výnosy z našich školení putujú na pomoc iným ľuďom. Filantropicky, anonymne a bez publicity priamo pomáhame 4 cieľovým skupinám:

  1. ľuďom na hranici biedy
  2. ťažko chorým osobám
  3. rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
  4. vojnou postihnutým ľuďom

Objednávkou školení pomôžete nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
Ak máte záujem aj anonymne pomôcť ľubovoľnou finančnou sumou, kontaktujte nás prosím správou.
Ďakujeme!