Základné školenia


Základné školenia mäkkých zručností (soft skills) sú využiteľné pre všetky cieľové skupiny

Základné témy:

  • Spoločenská etiketa, diplomatický protokol, biznis protokol
  • Interpersonálna komunikácia
  • Prezentačné zručnosti
  • Motivácia
  • Kreativita
  • Asertivita a empatia
  • Riešenie konfliktov
  • Časový manažment
  • Stres a relax