Základy práce s PC


Školenia sú určené pre úplných začiatočníkov a slúžia ako ich príprava potrebná na zvládnutie nasledujúcich štandardných školení. Tieto školenia sú realizované v malých skupinách frekventantov. Sú vedené pomalým tempom a lektor pristupuje ku každému frekventantovi individuálne. Skúsený lektor počíta so stresom, trémou, predsudkami a strachom frekventantov, ktorí nikdy, alebo len málo pracovali s výpočtovou technikou. V prípade potreby spomalí tempo a ponúkne ďalšie kondičné školenia.

Úvodné školenia najčastejšie rozdeľujeme do 3 základných modulov:

 • PC-I-1 Úvod do PC-1 začiatočníci
  • základy používania PC-1
  • základy práce v prostredí MS Windows-1
  • príprava na školenia MS Word pre začiatočníkov
 • PC-I-2 Úvod do PC-2 začiatočníci
  • základy používania PC-2
  • základy práce v prostredí MS Windows-2
  • príprava na školenia MS Excel pre začiatočníkov
 • PC-I-3 Úvod do PC-3 začiatočníci
  • základy používania PC-3
  • základy práce v prostredí MS Windows-3
  • príprava na školenia MS PowerPoint pre začiatočníkov