Tabuľkový kalkulátor


MS Excel – výkonný tabuľkový procesor pre prácu s údajmi, tabuľkami, grafmi, štatistikami, výpočtami

 • PC-III-1 MS Excel-1 začiatočníci
  • prostredie a vzhľad programu, základné pojmy
  • jednoduché tabuľky, vkladanie údajov
  • formátovanie písma, buniek, tabuliek
  • orámovanie, výplne, zlučovanie buniek, zarovnávanie, orientácia
  • zmeny šírky a výšky
 • PC-III-2 MS Excel-2 začiatočníci
  • ukladanie a otváranie zošitov, kompatibilita, tlač hárka
  • premiestňovanie, kopírovanie, formáty čísel
  • jednoduché výpočty, vzorce, funkcie
  • súčet (SUM), priemer (AVERAGE), počet položiek (COUNT), (COUNT A), maximum (MAX), minimum (MIN), zaokrúhľovanie (ROUND)
  • logická funkcia ak (IF), kopírovanie vzorcov
 • PC-III-3 MS Excel-3 mierne pokročilí
  • relatívne a absolútne adresovanie
  • grafy (tvorba, popis, zmeny, presuny, tlač, odstránenie)
 • PC-III-4 MS Excel-4 mierne pokročilí
  • pracovné hárky (premenovanie, premiestnenie, kopírovanie, odstránenie, prepojenie)
  • kopírovanie údajov medzi hárkami a zošitmi
  • vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov, mierky zobrazovania, hlavička a päta
  • rozsiahle tabuľky (ukotvenie priečok, zoradenie údajov)
  • tlač rozsiahlych tabuliek (nastavenie tlače, okraje, veľkosť, orientácia, opakovanie riadkov a stĺpcov pri tlači, mriežka)
 • PC-III-5 MS Excel-5 mierne pokročilí
  • hľadanie, nahradzovanie, formáty ukladania
  • štandardné návratové hodnoty, chybové hlásenia, kontrola chýb vo vzorcoch
  • konverzia textu, vypĺňanie oblastí (textom, číslom, dátumom)
  • rozsiahle tabuľky (zoznamy, zoraďovanie podľa viacerých kritérií, automatické a rozšírené filtre, súhrny, medzisúčty)
  • kontingenčné tabuľky
 • PC-III-6 MS Excel-6 mierne pokročilí
  • ďalšie funkcie (SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP)
  • podmienené formátovanie, overovanie údajov, nastavenia volieb, prispôsobenie prostredia
  • výpočty z viacerých hárkov súčasne
  • zabezpečenie bunky, hárka, zošita, zdieľanie zošita
 • PC-III-7 MS Excel-7 pokročilí
  • pokračovanie školení MS Excel pre pokročilých absolventov