Mystery Shopping

 


Mystery shopping v cestovnom ruchu zabezpečujeme v 5 základných oblastiach:

 1. recepcia
  • mystery calling, emailing (prvý kontakt, prvý dopyt, štýl komunikácie, tlak na objednávku, ťah na bránku, znalosť produktov a služieb poskytovaných zariadením cestovného ruchu, marketingové odlišnosti)
  • návšteva recepcie (prvý kontakt, príchod, vzhľad recepcie a personálu, komunikácia, etiketa, registrácia príchodu klienta, check-in, privítanie, dodržanie dohodnutých požiadaviek, tlak na objednávku doplnkových služieb, pobyt, komunikácia, vybavovanie požiadaviek, riešenie problémov, marketingové odlišnosti, check-out, platba, odchod, motivácia k ďalšej návšteve)
 2. stravovacia časť
  • reštaurácia á la carte (návšteva á la carte reštaurácie počas obeda, alebo večere, vzhľad a pripravenosť reštaurácie, privítanie, usadenie, etiketa, jedálny lístok, sortiment jedál a nápojov, prebranie objednávky, znalosť jedálneho lístka, odporúčania, obsluha, vybavenie špeciálnych požiadaviek, kvalita jedál a nápojov, vystavenie účtu a platba)
  • reštaurácia polpenzia (návšteva reštaurácie v čase raňajok a večere,  vzhľad a pripravenosť reštaurácie, privítanie, usadenie, etiketa, jedálny lístok, sortiment jedál a nápojov, prebranie objednávky, znalosť jedálneho lístka, odporúčania, obsluha, vybavenie špeciálnych požiadaviek, kvalita jedál a nápojov, vystavenie účtu a platba)
  • reštaurácia raňajky (návšteva reštaurácie v čase raňajok, vzhľad a pripravenosť reštaurácie, privítanie, usadenie, etiketa, sortiment jedál a nápojov, prebranie objednávky, vybavenie špeciálnych požiadaviek, dopĺňanie bufetových stolov, debarasovanie, kvalita jedál a nápojov, vystavenie účtu a platba)
  • bar, kaviareň (návšteva baru/kaviarne mimo stravovacích hodín, vzhľad a pripravenosť baru, privítanie, etiketa, prebranie objednávky, nápojový lístok, sortiment, znalosť nápojového lístka, odporúčania, obsluha, vybavenie špeciálnych požiadaviek, kvalita nápojov (doplnkového sortimentu), vystavenie účtu a platba)
 3. ubytovacia časť
  • splnenie požiadaviek uvedených klientom v objednávke
  • čistota a pripravenosť izby
  • úroveň zariadenia a vybavenia izby
  • sortiment a kvalita doplnkových služieb, ktoré je možné využívať priamo na izbe
  • špeciálne požiadavky a ich vybavenie (recepcia, chyžné)
  • komunikácia a etiketa personálu
  • marketingové odlišnosti
 4. wellness & spa
  •  prvá návšteva klienta (komunikácia a etiketa personálu, informovanosť a oboznámenie s prevádzkou, resp. s procedúrami v nej, vzhľad prevádzky, sortiment ponúkaných služieb, znalosť produktov, tlak na objednávku ďalších služieb, marketingové odlišnosti)
  • pobyt vo wellness a SPA (užívateľská „prítulnosť“ zariadenia, dynamika zón – recepcia, odkladacie miestnosti, sociálne zariadenia, spoločné priestory, priestory pre procedúry, priestory pre čakanie a odpočinok, občerstvenie, čistota, dodržiavanie pokoja a ticha)
 5. dostupnosť a spôsob poskytovania informácií turistom