Ľudské zdroje


Hlavné oblasti špecializovaných školení pre personalistov – HR (okrem základných školení mäkkých zručností):

 • Právne minimum personalistu
 • Základné personálne riadiace normy a smernice
  • Pracovný poriadok
  • Organizačná štruktúra
  • Organizačný poriadok
 • Plánovanie v oblasti ľudských zdrojov
 • Personálny controlling a benchmarking
 • Personálna stratégia
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Hodnotiace a odmeňovacie systémy
 • Špecifikácie pracovných pozícií
 • Výberové procesy nových pracovníkov
 • Osobnostné profily, diagnostika, preverovanie
 • Prijímacie procesy nových pracovníkov
 • Adaptačné procesy pracovníkov
 • Personálna analýza pracovníkov
 • Hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov
 • Meranie spokojnosti pracovníkov
 • Uvoľňovanie pracovníkov, ukončovanie pracovných pomerov
 • Outplacement
 • Personálne agentúry
 • Etický kódex
 • Firemná kultúra
 • Vzdelávanie, koučing a kariérny rast
 • Tímová práca, budovanie, vedenie a motivácia tímu
 • HR informačné systémy