Počítačové siete


Školenia Počítačové siete – LAN, WLAN sú určené frekventantom, ktorí potrebujú inštalovať menšie pc siete (drôtové i bezdrôtové), chcú vedieť konfigurovať router, pripájať pc sieť na internet a inštalovať do nej periférne zariadenia (tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírky, skenery, kamery, wi-fi zariadenia a pod)

  • PC-X-1 PC siete LAN, WLAN-1 začiatočníci
    • základy PC sietí LAN, WLAN
    • konfigurácia a administrácia routra
    • inštalácia periférnych zariadení
    • pripojenie na internet