PC školenia


Počítačové školenia sú spracované modulárne, aby ich bolo možné podľa úrovne vedomostí a zručností frekventantov prispôsobovať na mieru. Pre ľahšiu orientáciu rozdeľujeme školenia do samostatných okruhov: