Základy práce online


Zameriavame sa na internet a na MS Outlook – program pre e-mailovú komunikáciu, plánovanie, kontrolu a organizáciu aktivít

  • PC-V-1 Internet začiatočníci
    • základy práce na internete a bezpečnosť
  • PC-V-2 MS Outlook-1 začiatočníci
    • MS Outlook – teória
  • PC-V-3 MS Outlook-2 začiatočníci
    • MS Outlook – prax