Manažment


Hlavné oblasti špecializovaných školení pre manažérov (okrem základných školení mäkkých zručností):

 • Plánovanie
 • Hodnotiace a odmeňovacie systémy
 • Controlling a benchmarking
 • Stratégia spoločnosti
 • Projektové riadenie
 • Procesné riadenie
 • Rozvoj manažérskych zručností
 • Manažérske štýly riadenia a vedenia
 • Manažéri a lídri
 • Vedenie porád
 • Delegovanie, outsourcing
 • Základné riadiace normy a smernice
 • Etický kódex
 • Firemná kultúra
 • Meranie spokojnosti pracovníkov
 • Vzdelávanie, koučing a kariérny rast
 • Tímová práca, budovanie, vedenie a motivácia tímu
 • Manažérske informačné systémy
 • Krízový manažment