Formy vzdelávania


 1. Prezenčné školenia
  • štandardná forma hromadných prednáškových školení
  • pri výukových formách (pc školenia a pod.) odporúčame skupiny do 10 frekventantov
 2. Osobné konzultácie
  • vysoká efektívnosť vzdelávania face to face
  • individuálne riešenie úloh, problémov a cieľov klienta
 3. Koučing
  • individuálny prístup, neformálne rozhovory, e-maily, diskrétnosť, profesionalita
  • klient hľadá odpovede a riešenia danej témy
  • disponujeme aj koučmi certifikovanými v ICF (International Coach Federation),  Erickson College International Coaching Federation
 4. Rekreačné vzdelávanie
  • v zariadeniach cestovného ruchu na Liptove, v Jasnej a v Tatrách
  • vzdelávanie spojené s relaxom
 5. Tréning
  • precvičovanie teoretických vedomostí
  • získavanie, osvojovanie a upevňovanie návykov
 6. Riešenia
  • riešenia konkrétnych zadaní, tém a úloh priamo vyplývajúcich z praxe klienta
  • garancia utajenia know-how, osobných, obchodných a ekonomických údajov klienta
  • riešenie sa po ukončení tréningu stáva duševným vlastníctvom klienta
 7. Akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR
  • Európske počítačové zručnosti – príprava na ECDL 160 hod. – č. 3192/2010/148/1
  • Trh práce – 256 hod. – č. 3192/2010/148/2
  • Sociálno – psychologické zručnosti – 212 hod. – č. 3192/2010/148/3
  • Marketing zariadenia – 168 hod. – č. POA: 3192/2011/64/1
  • Prevádzka zariadenia – 200 hod. – č. POA: 3192/2011/64/3
  • Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku – 128 hod. – č. POA: 3192/2011/64/2