Prevádzka zariadenia cestovného ruchu


Školenia Prevádzka zariadenia cestovného ruchu je vhodné realizovať priamo v zariadení cestovného ruchu, s ohľadom na maximálne prispôsobenie obsahu a rozsahu školenia požiadavkám zariadenia, ale aj s ohľadom na ochranu know-how.


 • PZ-I Zriaďovanie zariadenia CR
  • základné informácie potrebné pre zriadenie zariadenia CR
  • PZ-I-1 Zriaďovanie zariadenia CR-1
   • legislatíva zriaďovania zariadenia CR
   • projektovanie zariadenia CR
   • vybavenosť a financovanie zariadenia CR

 • PZ-II Prevádzkovanie zariadenia CR
  • podstatné informácie potrebné pre zabezpečenie prevádzky zariadenia CR
   • PZ-II-1 Prevádzkovanie zariadenia CR-1
    • úvodný popis modulov témy Prevádzka zariadenia CR
    • právne minimum prevádzkovateľa zariadenia CR
    • stratégia, plánovanie, ekonomika, marketing, kontroling a kvalita zariadenia CR
    • riadenie ľudských zdrojov (personalistika) a starostlivosť o klienta

 • PZ-III Personálna stratégia a RĽZ zariadenia CR
  • úspech zariadenia CR spočíva vo výbere, starostlivosti a riadení personálu
  • PZ-III-1 Personalistika-1
   • právne minimum prevádzkovateľa zariadenia CR v oblasti ľudských zdrojov
  • PZ-III-2 Personalistika-2
   • základné personálne riadiace normy a smernice-1
  • PZ-III-3 Personalistika-3
   • základné personálne riadiace normy a smernice-2
  • PZ-III-4 Personalistika-4
   • plánovanie v oblasti ľudských zdrojov
  • PZ-III-5 Personalistika-5
   • výberové a prijímacie procesy do zariadenia CR
  • PZ-III-6 Personalistika-6
   • adaptačné procesy, vzdelávanie, kariérny rast, personálna analýza
  • PZ-III-7 Personalistika-7
   • interpersonálna neverbálna komunikácia
   • ako čítať z reči tela klientov a spolupracovníkov
  • PZ-III-8 Personalistika-8
   • interpersonálna verbálna komunikácia
   • ako správne komunikovať s klientmi a spolupracovníkmi
  • PZ-III-9 Personalistika-9
   • meranie spokojnosti klientov a pracovníkov
  • PZ-III-10 Personalistika-10
   • hodnotiace a odmeňovacie systémy pre manažérov zariadenia CR
  • PZ-III-11 Personalistika-11
   • personálny kontroling a benchmarking pre manažérov zariadenia CR
  • PZ-III-12 Personalistika-12
   • efektívna práca v tíme pracovníkov zariadenia CR
  • PZ-III-13 Personalistika-13
   • projektové riadenie – výkonný nástroj moderného riadenia náročných projektov a procesov v zariadeniach CR
  • PZ-III-14 Personalistika-14
   • časový manažment-1
   • ako efektívne riadiť čas manažérov i pracovníkov zariadení CR
  • PZ-III-15 Personalistika-15
   • časový manažment-2
   • ako efektívne riadiť čas manažérov i pracovníkov zariadení CR

 • PZ-IV Prezentácia zariadenia CR
  • profesionálna prezentácia zariadenia CR a jeho personálu
  • PZ-IV-1 Prezentácia zariadenia CR-1
   • prezentačné zručnosti zariadenia CR pre oblasť pravidiel diplomatického protokolu a spoločenskej etikety
  • PZ-IV-2 Prezentácia zariadenia CR-2
   • prezentačné zručnosti zariadenia CR pre oblasť pravidiel obchodnej etikety a spoločenských podnikov
  • PZ-IV-3 Prezentácia zariadenia CR-3
   • firemná kultúra zariadenia CR
   • ako budovať a zžiť sa s firemnou kultúrou zariadenia CR
  • PZ-IV-4 Prezentácia zariadenia CR-4
   • prezentačné zručnosti manažérov a pracovníkov zariadenia CR-1
   • ako využiť prezentáciu zariadenia CR na zvýšenie návštevnosti
  • PZ-IV-5 Prezentácia zariadenia CR-5
   • prezentačné zručnosti manažérov a pracovníkov zariadenia CR-2
   • profesionálna prezentácia zariadenia CR
  • PZ-IV-6 Prezentácia zariadenia CR-6
   • prezentácia zariadenia CR na webe-1
   • ako správne vytvárať a aktualizovať webové stránky zariadenia CR-1
  • PZ-IV-7 Prezentácia zariadenia CR-7
   • prezentácia zariadenia CR na webe-2
   • ako správne vytvárať a aktualizovať webové stránky zariadenia CR-2
  • PZ-IV-8 Prezentácia zariadenia CR-8
   • prezentácia zariadenia CR na webe-3
   • ako správne vytvárať a aktualizovať webové stránky zariadenia CR-3

 • PZ-V Starostlivosť o klienta v CR
  • aby sa k nám hostia radi vracali
  • PZ-V-1 Starostlivosť o klienta v CR-1
   • ako získavať a udržiavať klientov zariadenia CR
  • PZ-V-2 Starostlivosť o klienta v CR-2
   • ako motivovať klientov zariadenia CR, pracovníkov a seba samého
  • PZ-V-3 Starostlivosť o klienta v CR-3
   • asertívne a empatické riešenie konfliktov s klientmi zariadenia CR
  • PZ-V-4 Starostlivosť o klienta v CR-4
   • stres a relax v zariadeniach CR

 • PZ-VI Ekonomika zariadenia CR
  • ekonomika pre neekonómov – vyznajte sa v plánovaní financií a vo finančných výkazoch
  • PZ-VII-1 Ekonomika zariadenia CR
   • základné ekonomické pojmy
   • plánovanie a kontrola financií v zariadení CR
   • finančné výkazy zariadenia CR

 • PZ-VII Kvalita zariadenia CR
  • systém riadenia kvality zvyšuje návštevnosť zariadenia CR i Váš voľný čas
  • PZ-VII-1 Politika kvality zariadenia CR
   • základné pojmy systému kvality
   • riadiace normy, smernice a pravidlá zariadenia CR
   • ISO v zariadeniach CR