DOMOV


Výnosy z našich školení putujú na pomoc iným ľuďom. Filantropicky, anonymne a bez publicity priamo pomáhame 3 cieľovým skupinám:
1. ľuďom na hranici biedy
2. ťažko chorým osobám
3. rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
Objednávkou školení pomôžete nielen sebe, ale aj iným. Ďakujeme!

Nájdete nás aj na: