Spracovanie textu


MS Word – moderný textový editor, ktorý uľahčí prácu s dokumentmi a korešpondenciou

 • PC-II-1 MS Word-1 začiatočníci
  • prostredie a vzhľad programu, základné pojmy, práca s klávesnicou
  • nastavenie stránky, formátovanie písma a odsekov
  • odrážky a číslovanie, orámovanie, kontextové ponuky, oprava chybných krokov
  • práca so súborom, ukladanie, tlač
 • PC-II-2 MS Word-2 začiatočníci
  • oprava pravopisu a gramatiky, automatické opravy, automatické ukladanie, ochrana heslom
  • tabulátory, symboly, obrázky
  • tabuľky
  • práca s viacerými súbormi súčasne
  • šablóny
 • PC-II-3 MS Word-3 mierne pokročilí
  • štýly, hlavička a päta dokumentu, zlomy
  • číslovanie nadpisov, obrázok, tabuliek
  • vytváranie zoznamov, obsahov, poznámok, záložiek, komentárov
  • hľadanie, zámena a prechod
  • revízie dokumentov
 • PC-II-4 MS Word-4 mierne pokročilí
  • špeciálne formáty
  • karty, vlastnosti dokumentov, klávesové skratky
  • editor rovníc, opakujúce texty
  • hromadná korešpondencia, menovky, obálky, tlač
 • PC-II-5 MS Word-5 mierne pokročilí
  • formuláre, šablóny, úvodné strany
  • spolupráca MS Word s MS Excel
  • grafika, organizačné diagramy
  • makrá, hypertextové odkazy
  • porovnanie, distribúcia a publikácia dokumentov
 • PC-II-6 MS Word-6 pokročilí
  • pokračovanie školení MS Word pre pokročilých absolventov