Príprava na certifikáciu ECDL


Certifikačný systém ECDL (European Computer Driving Licence) overuje úroveň digitálnych zručností prostredníctvom skúšok na dvoch stupňoch náročnosti. Prípravu na skúšky je možné vykonať v nasledovných moduloch:

 1. Skupina modulov Base (základné moduly)
  • M2 – Základy práce s počítačom
  • M3 – Spracovanie textu
  • M4 – Tabuľkový kalkulátor
  • M7 – Základy práce online
 2. Skupina modulov Standard (rozšírenie základu)
  • M5 – Používanie databáz
  • M6 – Prezentácia
  • M9 – Práca s obrázkami a grafikou
  • M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT
 3. Skupina modulov Advanced (pokročilé moduly)
  • AM3 – Pokročilá práca s textom
  • AM4 – Pokročilá práca s tabuľkami
  • AM5 – Pokročilá práca s databázou
  • AM6 – Pokročilá práca s prezentáciou

Zdroj: Slovenská informatická spoločnosť – www.ecdl.sk