Marketing a obchod


Hlavné oblasti špecializovaných školení pre marketing a obchodníkov (okrem základných školení mäkkých zručností):

  • Rozvoj obchodníckych zručností
  • Plánovanie
  • Marketingová stratégia
  • Controlling a benchmarking
  • Projektové riadenie
  • Tímová práca, budovanie, vedenia a motivácia tímu
  • Informačné systémy pre obchod