STKLH


Stránka určená pre žiakov Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku


Na komunikáciu so mnou používajte prosím len formulár na spodku tejto stránky.
V podmenu si vyberte triedu, alebo kliknite priamo na text nižšie. V triede máte učivo usporiadané podľa dátumov (hore je najnovšie učivo) a ak máte viac predmetov, tak sú videá rozdelené v rámci vyučovacieho dňa aj po jednotlivých predmetoch: