PAN


Festival PAN 2020 – 27. ročník (25.11. – 28.11. 2020 Liptovský Mikuláš, Slovensko)
– celoslovenská súťažná prehliadka pantomímy a pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou

PANart – 6. ročník (24.11. 2020 Liptovský Mikuláš, Slovensko)
– súťažná prehliadka pantomímy pre konzervatóriá a umelecké školy a akadémie


PRIHLÁŠKY NA FESTIVAL PAN:
(kliknite na prihlášku, ktorú chcete vyplniť)
1. Prihláška na tvorivé dielne
2. Prihláška na súťažnú prehliadku
3. Prihláška pre pozorovateľa


Program:
25.11.2020 – 12:00 hod.: otvorenie festivalu PAN v DK Veľká sála, 14:oo -16:oo/17:oo hod.: 14 dielní a 15 lektorov zo Slovenska a zahraničia; dielne, workshopy a predstavenia – O pohár primátora impro
26.11.2020 – 9:oo -17:oo hod.: 14 dielní a 15 lektorov zo Slovenska a zahraničia; dielne, workshopy a predstavenia HAMU Praha
27.11.2020 – 9:oo -12:oo hod.: 14 dielní a 15 lektorov zo Slovenska a zahraničia; dielne, workshopy a detské predstavenie; večerné predstavenie Radim Vizváry – držiteľ Ceny Thálie pantomíma; súťaž jednotlivci, dvojice a trojice
28.11.2020 súťaž súborov; Oslava výročia – GALA60 – večer plný pantomímy a hostí


DIELNE A LEKTORI:                   

1. Základy pantomímy (Miroslav Kasprzyk, L. Mikuláš, SR)
2. Komunikácia pohybom (Veronika Vaculíková, Praha, ČR)
3. Myseľ v pantomíme (Adrián Kobetič  – absolvent PANov, SR)
4. Žonglovanie (Pavel Surový a Nikol Surová, SR)
5. Ako vytvoriť etudu (Natália Novotná, Žiar nad Hronom, SR)
6. Pohyb a hlas (Eliška Kasprzyk, Helsinki, Fínsko)
7. HRAvo na javisku (Gabriela Rajniaková,  Liptovský Mikuláš, SR)
8. Nový Cirkus akrobacia (Helena Škovierová, Bratislava, SR)
9. Pantomíma kreatívne (Lukáš Simon, Praha, SR)
10. Herecká akcia v pohybe (Adam Halaš, Praha – HAMU, ČR)
11. Herec (sa) musí hrať! (Filip Hajduk, BB, absolvent AU, SR)
12. Improvizácia (Dušan Kubáň, Poprad, SR)
13. Najmenšia maska (Štefan Ferencz/SR, Maike Jansen/D)
14. Pantomíma (Tomáš Kasprzyk, Helsinki, Fínsko)
15. Reč tela (Marica Harčaríková, absovent DAMU Praha, SR)