PAN – prihláška – dielne


PRIHLÁŠKA NA TVORIVÉ DIELNE
Prihlasovací formulár je na tejto stránke (pod obsadenosťou dielní). Prihlásiť sa môžete len na dielne, ktoré nedosiahli maximálnu kapacitu obsadenia. Obsadenosť dielní denne aktualizujeme. Vaša prihláška sa stáva záväznou až po našej akceptácii, ktorú vám oznámime e-mailom. V prípade, že ste sa prihlásili na dielne, ktoré boli medzitým obsadené, ponúkneme vám možnosť opakovane sa prihlásiť do iných dielní. Našim jediným rozhodovacím kritériom je čas odoslania prihlášky.


OBSADENOSŤ DIELNÍ KU DŇU:   1.10. 2020
Č. DIELNE LEKTORI MAX VOĽNÉ
1 Základy pantomímy Miroslav Kasprzyk    
2 Komunikácia pohybom Veronika Vaculíková    
3 Myseľ v pantomíme Adrián Kobetič    
4 Žonglovanie Pavel Surový, Nikol Surová    
5 Ako vytvoriť etudu Natália Novotná    
6 Pohyb a hlas Eliška Kasprzyk    
7 HRAvo na javisku Gabriela Rajniaková    
8 Nový Cirkus akrobacia Helena Škovierová    
9 Pantomíma kreatívne Lukáš Simon    
10 Herecká akcia v pohybe Adam Halaš    
11 Herec (sa) musí hrať! Filip Hajduk 15 15
12 Improvizácia Dušan Kubáň    
13 Najmenšia maska Štefan Ferencz    
14 Pantomíma Tomáš Kasprzyk    
15 Reč tela Marica Harčaríková    
SPOLU: 15 15