STKLH


Stránka určená pre žiakov Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku


Na komunikáciu so mnou používajte prosím len formulár na spodku tejto stránky.
UPOZORNENIE – od 10.3. do 26.3.2020 do 24:00hod boli všetky vaše správy chybou providera nenávratne vymazané. Prosím pošlite mi vaše posledné úlohy ešte raz. Ďakujem 🙂

V podmenu si vyberte triedu, alebo kliknite priamo na text nižšie. V triede máte učivo usporiadané podľa dátumov (hore je najnovšie učivo) a ak máte viac predmetov, tak sú videá rozdelené v rámci vyučovacieho dňa aj po jednotlivých predmetoch: