KONTAKT

COMTESSA Consulting s.r.o.
COMTESSA Consulting s.r.o.

COMTESSA Consulting s.r.o.
Sídlo: Školská 10
Liptovský Mikuláš 031 01, Slovakia

IČO: 36 360 201
DIČ: 2022184351
IČ DPH: SK2022184351
IBAN: SK0209000000000334387970
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX Slov. Sporiteľňa a.s.
WEB:  comtessa.sk
WEB školenia:  skolime.eu
FB školenia: 


Ing. Jaroslav Zahradník, MCP
riaditeľ spoločnosti
E-mail: jaroslav.zahradnik@skolime.eu
Tel.: +421 905 800 919
WEB:  jaroslav.zahradnik.photography
FB jaroslav.zahradnik.photography: